Ing. DAGMAR BEJČKOVÁ, DiS.

  • nar. 1988, bydlím v Plzni
  • absolventka FEL ZČU obor Technická ekologie
  • absolventka Konzervatoře v Plzni, obor příčná flétna
  • hraji středověkou hudbu ve skupině Elthin
  • vyučuji hru na flétnu v ZUŠ i soukromě

 

  • šperky vyrábím k šatům a historickým kostýmům 
  • mám certifikát kurzu Šperk na Mezinárodní letní škole umění Art Camp

 Certifikát ArtCamp

více viz www.dagmarbejckova.cz